Business

Kereta Sewa Nh Vision

Kereta Sewa Di Pasir Gudang & Johor Bahru Syarat-Syarat Permohonon Kereta Sewa Pandu Syarikat hendaklah berdaftar dan berlesen dengan Kementerian Pelancongan Malaysia untuk menjalankan sebarang perniagaan pengendalian pelancongan.  Syarikat hendaklah memenuhi syarat-syarat pelesenan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia seperti di arahan di bawah : Mempunyai modal berbayar yang mencukupi seperti berikut : Bagi Syarikat Di Bandar-bandar. Salah satu atau […]

Security Guard

Security Guard Company Malaysia Security Guard | Exact Security A security guard or protective representative is a private person pays to protect an organization’s assets (property, people, money, and so forth ..) provided by all sorts of risks (similar to waste, damaged property, unsafe worker’s actions, felony activity, etcetera.) through the use of preventative mechanisms. Edge in the by maintaining […]